MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
MİM / İSTANBUL
İSTANBUL
TESİS YÖNETİMİ
Mali İşler Müdürü; Mali işler süreçlerinin prosedürlere, iş standartlarına ve yasal düzenlemelere uygun yürütülmesini sağlamak, şirket nakdinin ve mali yapısının kontrollerini yapmak, maliyet muhasebesi sisteminin şirketteki işleyişinin koordinasyonunu yapmak, mali raporların hazırlanmasını sağlamaktan sorumlu olacaktır.
Üniversite mezunu olmak, • Mali İşler süreçlerinde en az 8 yıllık deneyime sahip olmak, mali işlerle ilgili tüm mevzuatlara hakim olmak, • ERP sistemi kurma veya geliştirme deneyimine sahip olmak, • Analitik düşünce yeteneği, planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak, iletişim ve liderlik becerileri güçlü olmak, • İyi derecede İngilizce bilmek.
Send your resume about this position. / Bu pozisyonla ilgili CV'nizi gönderiniz.